2015-02-11 11:20Nyheter

Ansök om Textilias miljöstipendium 2015

null

Textilia Tvätt- & Textilservices miljöstipendium ska premiera och uppmuntra studenter till att engagera sig inom textil och miljö. Syftet är att locka studenter till att tänka i nya banor och fundera på hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilierna.

Stipendiet är en del av Textilias satsning på ’Hållbar Textilservice’. Det är ett engagemang som rör miljömedvetenhet, den egna arbetsmiljön, ett socialt ansvarstagande hos underleverantörer och att alltid leverera med hög kvalitetsmedvetenhet.  

Stipendiet är värt 30 000 kr.

För att ansöka om stipendiet ska ett konkret och relevant förslag lämnas på hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilier. Förslaget bör vara så pass detaljerat och genomtänkt att det skulle kunna vara genomförbart. Form för ansökan kan till exempel vara skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

  • Nya material
  • Nya sätt att återvinna textilfibrer
  • Nya sätt att återvinna textilier
  • Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
  • Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg