2018-01-29 08:54Nyheter

Ansök om Textilias miljöstipendium 2018

null

För sjätte året i rad finns möjlighet att söka Textilias miljöstipendium. Stipendiet syftar till att premiera och uppmuntra studentarbeten inom textil och miljö och därmed bidra till att långsiktigt minska textiliernas miljöpåverkan i framtidens textilservice. Stipendiet är en del av Textilias satsning på Hållbar Textilservice, som innefattar miljö och socialt ansvarstagande.

Stipendiet är värt 30 000 kr.

Ansökan:

För att ansöka om stipendiet ska du ge ett konkret och relevant förslag på hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilier. Förslaget bör vara så pass detaljerat och genomtänkt att det skulle kunna vara genomförbart. Du kan själv välja lämplig form för ansökan, till exempel skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

  • Nya material
  • Nya sätt att återvinna textilfibrer
  • Nya sätt att återvinna textilier
  • Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
  • Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen

Vi ser gärna att du beskriver vad prispengarna kan användas till.

Ansökan skickas tillsammans med en personlig presentation till:

Textilia, Box 1544, 701 15 Örebro. Märk ansökan med ”Textiliastipendium”.

Du kan även maila till Maja Fägerås, Produktutvecklare: maja.fagaras@textilia.se.

Observera att Textilia äger rätten att genomföra de inskickade förslagen.

Senaste ansökningsdag:

Vi behöver din ansökan senast 6 juni 2018.

Tidigare vinnare: 

  • 2017 – Separation for regeneration. Stina Björquist, Textilhögskolan i Borås.
  • 2016 - Mekanisk textilåtervinning. Jenny Jonsson och Jessika Vuorinen, Textilhögskolan i Borås.
  • 2015  - Förädling av stjälkfiber. Annie Nilsson och Malin Larsson. Textilhögskolan i Borås.
  • 2014 - Återvinning av kasserade lakan och potentiella nya användningsområden. Sunil Kumar Ramamoorthy B.E., M.S., (PhD), Doktorand Textilhögskolan i Borås.
  • 2013 - Nytt textilt material och svenskt återvinningssystem. Katarina Lindström och Moa Porse, Textilhögskolan i Borås

Frågor:

Undrar du över något angående stipendiet är du välkommen att kontakta:

Karin Lindmark, Textilchef, karin.lindmark@textilia.se 019-19 45 08

Vi rekommenderar att du besöker Textilias hemsida www.textilia.se och läser mer om vår verksamhet för att bättre koppla ditt arbete till vår verklighet. Lycka till!


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg