2018-12-19 10:56Nyheter

OMVÅRDA av Textilia | en ny generation arbetskläder framtagen för framtidens vård och omsorg

null

Vi på Textilia är mäkta stolta över vår helt nya kollektion av arbetskläder. Låt oss presentera OMVÅRDA – nästa generation arbetskläder för vård och omsorg.

Vad är anledningen till att vi valt att ta fram en egen kollektion av arbetskläder för vård och omsorg? Vi har ju arbetat i textilservicebranschen i över 30 år och assisterat de flesta av Sveriges sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och kommuner med inköp av arbetskläder och tillhörande tvätt-tjänst och det har ju gått bra hittills? 

Låt oss ta det från början.

Vi har de senaste 5–6 åren sett en ökande trend i antal förfrågningar från framförallt kommuner, men även privata vård- och omsorgsgivare. Den bakomliggande anledningen till att fler väljer att köpa in arbetskläder och textilservice är allt tuffare krav på hygien och en ökad medvetenhet om arbetskläders betydelse för välmående av personal och brukare.

Ökade krav på hygien

Som ni säkert vet gäller sedan 2016 samma krav på basal hygien som finns inom sjukvården, även för omsorgssektorn. I november förstärktes dessa krav ytterligare via Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för smittskydd. I korthet innebär dessa att ansvaret ligger hos arbetsgivaren att se till att arbetstagarna tar av arbetskläderna vid arbetsdagens slut, att arbetskläderna hålls åtskilda från andra kläder samt att de tvättas vid minst 60°C. Detta är krav som kan vara svåra att upprätthålla och kontrollera för en verksamhet där man tvättar själv på arbetsplatsen eller där personalen tvättar sina kläder hemma.

Svår kategori att upphandla

I och med att vi ser fler och fler förfrågningar, ser vi även att arbetskläder och textilservice är en svår kategori att köpa in/upphandla. Det blir ofta fel och onödigt dyrt. Dels tror vi att det beror på en kunskapsbrist hos upphandlingsavdelningen som sitter på en mängd olika kategoriinköp varav textilservice och arbetskläder köps in ca var 3:e – 7:e år! Det är också en balans mellan lägsta pris, kvalitet och önskemål från verksamheten. Arbetskläder, alltså kläder man har på sig varje dag, är något som berör och väcker känslor och där i princip alla har en åsikt. Dels om design och färg – men framförallt om funktion & komfort. Arbetskläder måste först och främst vara funktionella och anpassade för många olika arbetsuppgifter och kroppstyper.

Vanliga fel

Vi på Textilia har gång på gång sett hur alltför detaljerade krav – alltifrån exakta färgnummer och mått på fickor, gör att det blir fel och onödigt dyrt. För några år sedan hade vi en kund som kravställt specialmått på en ficka för att passa den typen av mobiltelefon som verksamheten använde för stunden. Det var bara det att kunden inte tänkt på att arbetskläderna skulle hålla betydligt längre än mobiltelefonen.

Ett annat vanligt fel är att man väljer alltför många artiklar och färger för att tillgodose så många önskemål från verksamheten som möjligt. Även detta gör inköpen onödigt dyra plus att det blir omöjligt att ha kontroll över sin textilstock.

Summa summarum: att upphandla tvätt-tjänst och kravställa funktion och design av arbetskläder är svårt och kräver mycket kunskap av upphandlings- eller inköpsavdelningen. Vi såg gång på gång hur hjulet uppfanns och hur det blev onödigt dyrt och krångligt med missnöjda användare i slutändan. Detta var anledningen till att vi utifrån vår långa erfarenhet valde att helt enkelt ta fram en unik kollektion för vård och omsorg som vi vet fungerar.

OMVÅRDA är en unik kollektion av arbetskläder

Det är Textilias textilavdelning som tillsammans med våra utvalda leverantörer, vårt anbudsteam och våra tvätterier utvecklat kollektionen under två års tid. Fokus i framtagandet har varit funktion, komfort och design. Vi vill med OMVÅRDA visa att funktionella och ändamålsenliga arbetskläder inte behöver vara fula och tråkiga. Vi vill visa att ett rätt designat plagg fungerar för många olika funktioner och arbetsuppgifter.

OMVÅRDA är noga framtagen i tätt samarbete med våra tvätterier för att fungera i en industriell tvättprocess. Detta betyder att plaggen håller för tvätt i höga temperaturer och har en lång livslängd. Med rätt hantering håller våra plagg i minst 5 år.

Gör det enklare att upphandla

OMVÅRDA är framtagen i syfte att förenkla inköp/upphandling av arbetskläder. Vi vet vilka fallgropar som skall undvikas och vi vet vad som fungerar. Alla plagg i OMVÅRDA är anpassade utifrån vår långa erfarenhet av att arbeta med arbetskläder för vård och omsorg. Vi vet vilken gramvikt ett plagg skall hålla, vi vet vilken byxa som fungerar bäst i olika sammanhang, vi vet vilket mått en ficka bör ha och vi vet var den skall placeras. All denna kunskap har vi investerat i OMVÅRDA så att det skall vara enkelt för dig som upphandlare att ställa rätt krav från början.

Sist men inte minst. Vi tror att funktionella och snygga arbetskläder bidrar till att öka yrkesstoltheten och att man faktiskt gör ett bättre jobb. OMVÅRDA är en ny generation av arbetskläder som designats för att passa framtidens vård- och omsorgspersonal både vad gäller passform, materialval och detaljer men även färgkombinationer. Hela kollektionen är framtagen för att enkelt kunna kombineras och matchas utan att det drar iväg i antal artiklar eller i kostnader.

OMVÅRDA är en kollektion vi vet fungerar hel enkelt.


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg