2021-04-13 08:10Nyheter

Premiär för Textilservicedagarna

Textilia lanserar för första gången Textilservicedagarna. En konferens som enligt arrangören kan vara årets viktigaste event? Åtminstone för dig som som på något sätt kommer i kontakt med eller påverkar beslut inom textilservice för vård och omsorg och som vill vara med och utmana och utveckla i syfte att textilservice ska bidra till något ännu större.   

Syftet med Textilservicedagarna är att via forum och dialog skapa en arena för att förbättra tvätt och textilservice inom vård och omsorg i Sverige. Konferensen kommer att vara ett årligt event. Detta första år är Textilservicedagarna en halvdag och helt digital och därmed kostnadsfri. Under årets resterande dagar finns Textilservicedagarna på LinkedIn för fortsatt dialog och kunskapsdelning.

Med ”Våga tänka utanför boxen” som tema för premiären utlovas spännande föreläsare och tankeväckande break-out sessions och intervjuer. Agenda och talare presenteras inom kort.   

Textilservicedagarna vänder sig främst till dig som är avtalscontroller eller upphandlare, hållbarhetschef eller strateg, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller ansvarig för hygien. Även till dig som är avdelningschef, äldreomsorgschef eller socialtjänstchef. Dessutom till dig som är servicechef, eller ansvarig för intern service eller logistik. Även till dig som är politiker med särskilt ansvar för regionens eller kommunens tjänster.  Och såklart alla andra som har ett intresse för att vara med och utmana och utveckla! 

Textilservicedagarna 2021

  • Årets tema: Våga tänka utanför boxen
  • Datum: Torsdag den 27 maj 2021(Save the date)
  • Tid: kl. 8:00–12:00
  • Plats: Digital konferens i år, framöver räknar vi med att ses IRL
  • Kostnadsfritt
  • Anmälan öppnar den 27 april. Antalet platser är begränsade så var i tid.

PS; Du kan redan nu börja nätverka med branschkollegor genom att gå med i Textilservicedagarnas forum på LinkedIn. Textilservicedagarna | Groups | LinkedIn


Om Textilia

Textilservicedagarna samlar alla som på något sätt kommer i kontakt med eller påverkar beslut inom textilservice för vård och omsorg. Syftet med Textilservicedagarna är att via forum och dialog skapa en arena för att förbättra tvätt och textilservice i Sverige.  

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg