2022-04-04 05:45Nyheter

Textilia Hållbarhetsrapport 2021

Textilia Hållbarhetsrapport 2021 - Vi värderar det hållbara Textilia Hållbarhetsrapport 2021 - Vi värderar det hållbara

Vi värderar det hållbara

Textilias erbjudande är i grunden en cirkulär tjänst. Vi erbjuder textilservice, vilket innebär att vi varje dag hyr ut, tvättar och levererar över 100 ton textilier till Sveriges kommuner och regioner. Återanvändning ligger inbäddat i vår affärsmodell och tack vare det har vi bästa tänkbara förutsättningar att på riktigt påverka miljöavtrycket för både oss och våra kunder. Vårt mål är att Textilia ska vara helt klimatneutralt år 2035.

Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

För oss betyder hållbarhet att ta ansvar för både människa och miljö och säkerställa att det vi gör bidrar till en mer hållbar framtid – för oss, våra kunder och för vår omvärld. Ett av våra mål är att återanvända producerade textilier så många gånger som möjligt för att spara på jordens resurser. Med Textilia upcy har vi nu kommit en god bit på väg. I stället för att bränna eller kasta de uttjänta textilierna omvandlar Textilia upcy materialen till nya produkter. Konceptet bygger på att kasserade textilier från våra kunder i Sverige, designas om till nya produkter som tas i cirkulation och bruk igen.

Höjdpunkter 2021

 • Vi fortsätter att sänka vår klimatpåverkan från vår tjänst i Sverige med ytterligare 7%. Detta betyder att vi sedan 2009 totalt sänkt vår klimatpåverkan med 77%. Ett resultat av att vi exempelvis väljer våra energikällor med yttersta noggrannhet. Vi är förstås otroligt stolta över att lyckas och jobbar vidare mot en helt klimatneutral verksamhet 2035.
 • Vi fortsätter att satsa på upcycling. I en 100 % cirkulär textilservice återanvänder vi alla textilier och ger dem nytt liv i ny form – det är möjligt tack vare Textilia upcy. Vårt ambitiösa mål till 2025 är 100 % återanvändning av våra kunders kasserade textilier. Det kan förstås bara bli verklighet om våra kunder är med på resan. Under 2021 har vi därför fokuserat på att göra det ännu enklare genom att ta fram en färdig kollektion utifrån våra kunders behov.
 • De långsiktiga målen för NMI överträffades redan vid första mätningen. Textilias långsiktiga NMI-mål för 2025 var satt till 77 % (ledarskapsindex) och 79 % (engagemangsindex). 2021 års resultat visar att båda dessa mål redan uppnåtts, vilket är ett fint kvitto på att de insatser vi gjort gett resultat. Framför allt i att stärka ledarskapet på Textilia, då ett starkt ledarskapsindex oftast ger ett starkt värde även för medarbetarindex.
 • Med målet att förbättra textilservice i Sverige var 2021 året Textilia för allra första gången presenterade Textilservicedagarna. Idén att samla kunder, leverantörer och övriga intressenter hade grott under flera år. Mitt under pågående pandemi tog vi så beslutet att köra i gång med ett helt digitalt event. Premiären för Textilservicedagarna 2021 blev en succé med spännande föreläsningar för närmare 300 deltagare.

Utmaningar

Den pågående pandemin var en stor utmaning även under 2021. Efterfrågan på plagg inom vård och omsorg ökade med 25 %, medan den i stället minskade med 69 % från hotell och restaurang. Trots perioder med sviktande leveranssäkerhet har vi ändå lyckats leverera en hygienisk och trygg textilservice till Sveriges vård och omsorg.

Våra tre fokusområden

 • Miljö – Minska antalet textilier vi tillverkar. Öka användningen/nyttjandet av insatta textilier. Effektivisera tvätterier och transporter
 • Arbetsmiljö – Minska och förebygga risken för dålig arbetsergonomi och negativ psykosocial arbetsmiljö. Aktivt arbeta med gemensamma värderingar, mångfald och inkludering.
 • Socialt ansvar – Säkra de mänskliga rättigheterna hos de som tillverkar våra textilier. Verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle där alla människor har lika värde. Arbeta med medarbetardrivet förändringsarbete. Motverka korruption.

Mål

Utifrån våra betydande aspekter och risker har vi satt upp våra övergripande företagsmål.

Miljö

Mål 2025

 • Vi ska sänka energianvändningen med 20 % (från 2020 till 2025)
 • Vi ska sänka vattenanvändningen med 29 % (från 2020 till 2025)
 • 100 % av alla uttjänta textilier ska återanvändas eller återvinnas innan 2025
 • År 2025 ska 25 % av inköpta textilier vara miljömärkta eller bestå
  av återvunna fibrer el. alternativ till bomull och polyester
 • Mål för 2035: Textilias verksamhet i Sverige ska vara klimatneutral 2035

Arbetsmiljö

Mål 2025

 • Max 4,6 % sjukfrånvaro
 • 0 allvarliga olyckor
 • Max 11 olyckor per 200 000 arbetade timmar
 • NMI – Ledarskapsindex 77 %
 • NMI – Engagemangsindex 79 %

Socialt ansvar

Mål 2025

 • Öka antalet anställda i arbetsmarknadsåtgärder med 67 %
 • Alla våra textilproducenter i riskländer ska ha en aktuell och godkänd revision (lägst C)

 

Textilias hållbarhetsrapport 2021

 

 


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 750 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Jonas Olaison
Hållbarhetschef
Jonas Olaison