2021-02-08 13:54Nyheter

Textilias Hållbarhetsstipendium - ansök nu

DescriptionDescription

Sedan 2013 har vi på Textilia delat ut vårt Hållbarhetsstipendium. Ett stipendium och en satsning som syftar till att premiera forskning och utveckling för att långsiktigt minska miljöpåverkan i framtidens textilservice. Välkommen att söka vårt Hållbarhetsstipendium redan idag!   

För att ansöka om stipendiet ska den sökande redovisa ett konkret och relevant förslag eller studie som visar på hur man kan minska negativ påverkan inom textilproduktion, bearbetning, design, tvätt, återvinning m.m. Lämplig form för ansökan kan till exempel vara skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

  1. Nya/alternativa material
  2. Nya/alternativa sätt att återvinna textilfibrer och/eller textilier
  3. Nya/alternativa sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet (människa & miljö)
  4. Ny/alternativ design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen
  5. Nya/alternativa lösningar för transport och logistik för minskad miljöpåverkan
  6. Förbättringar inom ledarskap och styrning för ökad hållbarhet

Din ansökan skickas tillsammans med en personlig presentation och beskrivning vad stipendiet kommer att användas till senast den första onsdagen i juni. Ansökan skickas kan skickas per mejl eller per post.

Textilia, Box 1544, 701 15 Örebro. Märk ansökan med ”Hållbarhetsstipendium”.

Du kan även maila till hallbarhetstipendium@textilia.se

Vi behöver din ansökan senast 3 juni 2021.Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Jonas Olaison
Hållbarhetschef
Jonas Olaison

Relaterade nyheter