2017-06-22 07:30Pressmeddelande

Älvsbyns kommun väljer Textilia som textilservicepartner

null

Älvsbyn kommun har, i enlighet ned lagen om offentlig upphandling, LOU, valt att teckna ett avtal med Textilia gällande hyra och tvätt av arbetskläder till personal inom socialtjänsten samt bädd- och hygientextilier för korttidsavdelningar i kommunen. Avtalstiden är tre (3) plus ett (1) år.

Inom kommunen arbetar cirka 300 personer inom kommunal omsorg med krav på rena arbetskläder vare dag. Avtalet gäller hyra och tvätt av kommunens arbetskläder samt bädd- och badtextilier. Älvsbyns kommun är en befintlig kund till Textilia och avtalsstart samt första leverans sker under hösten.

- Vi älskar att få förnyat förtroende från våra kunder. Älvsbyns kommun var en av de första kommunerna, på vår enhet i Boden, som vi fick hjälpa med både arbetskläder och övrigt textilservice. Att de nu ger oss fortsatt förtroende är givetvis en fjäder i hatten till vår personal som gör ett kanonbra jobb för att vi både skall fortsätta vara konkurrenskraftiga och ha nöjda kunder. säger Leif Sunesson, Affärschef på Textilia.

Textilservicen kommer att levereras från Textilias enhet i Boden.

För mer information

Leif Sunesson, Affärschef Textilia
Mobil 0702 48 90 17
E-post leif.sunesson@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 500 mkr per år. Vi är drygt 450 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg