2022-06-15 11:14Pressmeddelande

Ansökan förlängs till Textilias hållbarhetsstipendium 2022

För att fler ska få möjlighet att ansöka förlänger vi ansökningstiden till Textilias Hållbarhetstipendium 2022 till den sista augusti. Passa på att skicka in ditt exjobb, uppsats, studie eller projekt till årets hållbarhetsstipenium. Stipendiet som har delats ut sedan 2013 syftar till att premiera forskning och utveckling för att långsiktigt minska miljöpåverkan i framtidens textilservice. Stipendiet är öppet för alla att söka.  Välkommen med din ansökan! 

För att ansöka om stipendiet ska den sökande redovisa ett konkret och relevant förslag eller studie som visar på hur man kan minska negativ påverkan inom textilproduktion, bearbetning, design, tvätt, återvinning m.m. Lämplig form för ansökan kan till exempel vara skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

  1. Nya/alternativa material
  2. Nya/alternativa sätt att återvinna textilfibrer och/eller textilier
  3. Nya/alternativa sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet (människa & miljö)
  4. Ny/alternativ design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen
  5. Nya/alternativa lösningar för transport och logistik för minskad miljöpåverkan
  6. Förbättringar inom ledarskap och styrning för ökad hållbarhet

    Din ansökan skickas tillsammans med en personlig presentation och beskrivning vad stipendiet kommer att användas till senast den 31 augusti 2022. Ansökan skickas kan skickas per mejl eller per post. Stipendiet är värt 30 000 SEK.

Textilia, Box 1544, 701 15 Örebro. Märk ansökan med ”Hållbarhetsstipendium”.

Du kan även maila till hallbarhetstipendium@textilia.se

Offentliggörandet av vinnaren sker den andra måndagen i september. Vinnaren tilldelas en summa av 30 000 kronor och bjuds in till Textilia för att presentera sitt vinnande bidrag.

Sista ansökningsdag

Vi behöver din ansökan senast 31 augusti 2022.

Frågor

Undrar du över något angående stipendiet är du välkommen att kontakta:
Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia: jonas.olaison@textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 750 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Jonas Olaison
Hållbarhetschef
Jonas Olaison