2021-09-13 09:33Pressmeddelande

Bildörr av återvunna textilier vinner Textilias Hållbarhetspris 2021

Komposit förardörr Polestar 1Komposit förardörr Polestar 1

Årets vinnare av Textilias Hållbarhetsstipendium heter Martin Maher. Han får priset för sitt examensarbete där han utvecklat en förardörr till en Polestar 1 av bio-kompositmaterial bestående av textilier och kolfiber, ett viktigt steg mot att i framtiden kunna ersätta aluminium och stål i tillverkning av bilar med bio-komposit av textil.  

Martin är student på Campus Varberg där han läst kompositteknik. Examensarbetet gjorde han på Volvo Concept Center i Torslanda där han valde att utveckla en kompositdörr till en Polestar 1 2020 som tillverkades av insamlade gamla jeans (bomullsfibrer) och återvunnen kolfiber från skrotade flygplansdetaljer med biobaserat epoxiharts. Först gjordes tester och analyser av olika biobaserade och naturliga material och även återanvändbara textiler jämfördes sinsemellan.

Martin berättar om sitt arbete;

”Jag ville absolut använda återvunnet material då målet var att minimera klimatavtryck, genom att slippa nyproducera och i stället nyttja överflödiga naturvänliga material. Som del av studien har jag gjort livscykelanalyser från vagga till grav och flera olika mätningar och jämförelser på klimatavtryck med hjälp av bland annat RISE hållbarhetsstöd och ECO Calculator och andra program”. 

Resultatet påvisar de stora fördelarna och möjligheterna med kompositteknik ihop med återbruksbara material. Att skapa ett kompositlaminat som kan ses som ett alternativ till stål och härdplaster. Slutsatsen med testerna visar även att det är onödigt att köpa bomullsfibrer för laminering eftersom mycket material redan finns allmänt tillgängliga i form av återvunna textiler lokalt. Även återvunnen kolfiber finns lokalt, som behåller sina egenskaper mycket väl. Enligt Martin orsakas över 30% av fordonsföroreningar av industriella transporter varför det är viktigt att få ner dessa siffror genom att nyttja resurser som finns tillgängligt lokalt.

Syftet med Martins studie är att är visa hur tillämpning av kompositkunskaper kan bidra till ett mer hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi genom kontinuerlig resursanvändning och eliminering av avfall. Komponenter av kolfiber reducerar vikten på ett fordon utan att hållfastheten påverkas negativt. Textiler, kläder och vårt förhållande till mode har en stor påverkan på miljön. Denna hållbara återbrukskomposit kan potentiellt vara en utmärkt kandidat för tillverkning av billiga tekniska strukturer i bilindustrin.

Om Textilias hållbarhetsstipendium 

Textilia har sedan 2013 premierat forskning och utveckling för att långsiktigt minska miljöpåverkan i framtidens textilservice genom sitt stipendium. Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia berättar om valet av Martin och hans studie som årets vinnare:  

Martin visar genom sitt arbete nya möjligheter för att återvinna/återanvända textilier i andra material. Därmed kan man både hitta bra avsättning för textilt spillmaterial och ersätta jungfruliga metaller på en och samma gång. Vi på Textilia tycker det är extra spännande att se hur förbrukade textilier kan återvinnas och få helt nya användningsområden. Vår förhoppning är att vi i framtiden kan se en del av våra kasserade textilier i spännande kompositprodukter. 

Presentation av Martins arbete och prisutdelning kommer att ske fredagen den 22 oktober kl 11:00. Separat inbjudan kommer.  

 


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Jonas Olaison
Hållbarhetschef
Jonas Olaison