2016-09-13 14:16Pressmeddelande

Examensarbete om mekanisk återvinning av använda sjukvårdstextilier - Vinnare av Textilias miljöstipendium 2016

null

För fjärde året i rad delar Textilia ut sitt miljöstipendium vars syfte är att premiera och uppmuntra studenter att tänka i nya banor när det gäller textiliers minskade miljöpåverkan. Vinnare 2016 och mottagare av stipendiet på 30 000 kronor är Jenny Jonsson och Jessika Vuorinen, studenter vid Textilhögskolan i Borås.

Motiveringen lyder; Textilia har sedan flera år tillbaka tittat på möjligheterna att återvinna våra använda textilier och engagerat oss i olika projekt som främjar detta. Detta examensarbete belyser en hjärtefråga för oss på Textilia och visar intressanta framsteg inom textilåtervinning. Vi vill därför premiera Jenny och Jessica examensarbete genom att tilldela dem Textilias Miljöstipendium 2016.

Om examensarbetet
Jenny Jonsson och Jessika Vuorinen har i sitt examensarbete på kandidatnivå tittat på mekanisk återvinning av använda sjukvårdstextilier i trikå samt vävda kvalitetsskjortor. Detta är ett samarbete med Swerea i Mölndahl för att undersöka möjligheterna med deras nyaste tillskott i maskinväg, en textilriv. Både kvalitetskjortorna och sjukvårdstextilierna bearbetades i textilriven men endast sjukvårdstextilerna kunde separeras till enskilda fibrer och dessa analyserades därför vidare. Studenterna har analyserat fibrerna och parallellt lyckats framställa ett garn med nya fibrer och ca 35 % återvunna fibrer från använda sjukvårdstextilier.

Priset kommer att överlämnas vid en separat ceremoni. Tid och plats för denna meddelas vid senare tillfälle. Det kommer även att finnas möjlighet att ta del av hela rapporten.

Om stipendiet
Stipendiet är en del av Textilias satsning på Hållbar Textilservice. Det är ett engagemang som rör miljömedvetenhet, den egna arbetsmiljön, ett socialt ansvarstagande hos underleverantörer och att alltid leverera med hög kvalitetsmedvetenhet. Stipendiet är värt 30 000 kr.

För att ansöka om stipendiet ska ett konkret och relevant förslag lämnas på hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilier. Förslaget bör vara så pass detaljerat och genomtänkt att det skulle kunna vara genomförbart. Form för ansökan kan till exempel vara skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:


• Nya material
• Nya sätt att återvinna textilfibrer
• Nya sätt att återvinna textilier
• Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
• Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 500 mkr per år. Vi är drygt 450 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg