2017-12-20 07:30Pressmeddelande

Finansierar skattebetalarna i Västra Götaland tvätteritjänster till sjukvården i Värmland?

null

Konkurrensverket (ärende dnr 624/2017) har ålagt Västra Götalandsregionen att redogöra för sin försäljning av tvätteritjänster åt andra kommuner och landsting – bland annat Landstinget i Värmland. Senast imorgon, den 21 december, måste Västra Götalandsregionen inkomma med svar och redogöra i detalj för sin verksamhet till Konkurrensverket.

Inför den pågående upphandlingen som Landstinget i Värmland genomför har Textilia låtit experter på Bokwall Rislund Advokatbyrå granska Västra Götalandsregionens tvätteriverksamhet. Bedömningen visar att tvätteriverksamheten med största sannolikhet strider mot såväl kommunallagen som konkurrenslagen och får allvarliga effekter på konkurrensen. Västra Götalandsregionens skattefinansierade tvätteriverksamhet stänger ute privata alternativ från betydande kundunderlag och förhindrar långsiktiga nyinvesteringar och nyanställningar.

Fredrik Lagerkvist, VD Textilia förtydligar;

"Västra Götalandsregionen har genom Tvätteriet i Alingsås länge agerat utanför den kommunala kompetensen på den konkurrensutsatta marknaden. Framför allt sker en omfattande försäljning till Landstinget i Värmland. Förutom att konkurrensen begränsas riskerar detta i praktiken innebära att skattebetalarna i Västra Götalandsregionen subventionerar tvätteritjänster till sjukvården i Värmland eftersom det inte finns några garantier att Tvätteriet i Alingsås tar ut erforderlig kostnadstäckning vid sin försäljning till Värmland”

Textilia och Bokwall Rislund Advokatbyrå är eniga i betydelsen av Konkurrensverkets granskning.

”Att Konkurrensverket ålagt Västra Götalandsregionen att besvara detaljerade frågor visar att myndigheten tar frågan på största allvar. Nu ser vi fram emot att korten kommer upp på bordet”, avslutar Fredrik Lagerkvist.

För mer information kontakta

Fredrik Lagerkvist, VD Textilia AB
Tel: +46 (0) 738 52 18 61
E-post: fredrik.lagerkvist@textilia.se

Carl Bowall, Advokat Bokwall Rislund Advokatbyrå
Tel: +46 (0) 720 78 76 11
E-post: carl.bokwall@br-a.se

Emil Fahlén Godö, Advokat Bokwall Rislund Advokatbyrå

Tel: +46 (0) 720 78 76 19

E-post: emil.fahlen-godo@br-a.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 500 mkr per år. Vi är drygt 450 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg