2014-10-06 08:20Pressmeddelande

Forskning om återvinning av textilavfall belönas med miljöstipendium

null

Sunil Kumar Ramamoorthy från Högskolan i Borås är vinnare av Textilias miljöstipendium 2014. I sitt arbete belyser han svårigheterna med att återvinna/återanvända kasserade lakan och presenterar potentiella användningsområden för det återvunna materialet. Sunil kommer att belönas med 30 000 kronor för sitt innovativa arbete.

Jag är väldigt glad över stipendiet, det betyder mycket för mig att få erkännande för mitt arbete. Det är även viktigt för motivationen, för när man arbetar med något mycket är det ibland svårt att veta om det är bra eller dåligt. Det här blir en bekräftelse på att jag är rätt ute, och motiveras därför ännu mer att fortsätta att utveckla projektet, säger Sunil.

I arbetet testade Sunil tre olika metoder för att skapa ett kompositmaterial av Textilias uttjänta lakan i bomull och polyester. Resultatet av testerna visar att genom att använda textilien som den är istället för att omvandla den, förstörs inte dess konstruktion, vilket tillför styrka till kompositen. Det innebär också att en stor del av textilens ursprungliga egenskaper bibehålls.
Frågan vad man bäst bör göra med uttjänta textilier är en viktig:

– Sunil tar upp en högaktuell fråga och arbetet ligger väl i linje med stipendiets syfte. Vi vill därför premiera den här typen av forskning, berättar Maja Fägerås, produktutvecklare på Textilia.

Sunil beskriver också möjliga användningsområden av sitt kompositmaterial och identifierar i sin rapport fordons-, bygg- och marinindustrin som bra exempel på där det återvunna materialet kan användas. Han visar även att hans ekologiska komposit kan produceras i stor skala till ett lågt pris, vilket är en förutsättning för att återvinna textilier.

– För tio- tjugo år sedan var man inte intresserad av att återvinna. Idag har det utvecklats och det handlar inte längre bara om att vara snäll mot miljön eller om hållbarhet, utan det har byggts upp en hel bransch runt återvinning av material. Det är viktigt att vara med från början, och det ska bli spännande att se hur det kommer att utvecklas i framtiden, berättar Sunil.

FRÅGOR BESVARAS AV

Maja Fägerås, produktutvecklare tel: 070-391 68 56 
maja.fageras@textilia.se


Textilia är en av Sveriges ledande textilserviceleverantörer. Genom en ansvarsfull och effektiv textilservice frigör vi resurser för kunder och bidrar samtidigt till en hållbar utveckling för samhället i stort. Textilia är vinnare av Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Hållbar Leverantör 2012. Koncernen omsätter ca 490 MSEK, har ca 400 anställda och huvudägs av Litorina Kapital. Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg