2013-12-03 06:40Pressmeddelande

Forskning om nytt textilt material och svenskt återvinningssystem av textilier belönas med miljöstipendium

null

Katarina Lindström och Moa Porse från Textilhögskolan i Borås är vinnare av Textilias miljöstipendium 2013. Att skapa nya material från uttjänta lakan och möjligheten för Sverige att införa ett återvinningssystem för textilier, är ämnen som de båda stipendiaterna fördjupat sig i sina respektive studier.
– Det är väldigt roligt att få bekräftelse på att det jag kommit fram till i mitt projektarbete är bra och faktiskt kan komma till användning, säger Moa Porse.

I sitt arbete redogör Moa hur vi skulle kunna införa ett textilt återvinningssystem i Sverige.
– I och med att befolkningen och välståndet i världen ökar så ökar också konsumtionen och behovet av kläder, berättar Moa. Men det är inte möjligt att producera mer bomull än vad vi redan gör. Odlingsmarkerna behövs för att odla mat istället. Även nylon och polyester, som framställs av råolja, är material som inte är hållbara att producera i längden. Därför finns ett behov av ett system för att samla in och återanvända textilier.

Nästan 80 % av alla textilier går idag till förbränning trots att det går att återanvända dem, t.ex. genom nya användningsområden eller att skapa helt nya material.
– Det finns en rad problem att lösa men inom tio år borde Sverige ha infört ett insamlingssystem för textilier på samma sätt vi samlar in papper och plast, berättar Moa. Ur miljösynpunkt är det dessutom mer värt att återvinna textilier än t.ex. plast. Textilproduktionen är betydligt mer resurskrävande så vikten av att återvinna dessa är större.

Nytt material från gamla lakan

Exempel på vad man kan göra med insamlade textilier är något som Katarina Lindström har undersökt. I sitt projekt visar hon hur en ny typ av material kan framställas från kasserade sjukhuslakan i bomull och polyester. Genom en speciell teknik, s.k. nålning, binds fibrerna från lakanen samman med polyester. De sammanbundna fibrerna utsätts sedan för högt tryck för att skapa ett helt nytt kompositmaterial.
– Att skapa ett nytt material på detta sätt har aldrig gjorts tidigare, berättar Katarina. Därför var det viktigt för mig att även undersöka om processen leder till försämrad draghållfasthet på det nya materialet. Resultatet visar att hållfastheten och kvaliteten i princip blir oförändrad.

Vad det nya materialet kan användas till är det ingen som vet ännu.
– Det är nästa steg i utvecklingen, men det kan vara allt från bilinredning till emballage, avslutar Katarina.

Ett stipendium blev två

Det är Textilia Tvätt & Textilservice AB som ligger bakom stipendiet, vars syfte är att locka studenter att tänka i nya banor när det gäller textilier och dess miljöpåverkan.
– Vår tanke från början var att dela ut ett stipendium, berättar Karin Lindmark, produktutvecklare på Textilia. Men vi tyckte att båda dessa projektarbeten var så pass värdefulla att vi beslöt oss för att belöna båda två med varsitt stipendium.


För frågor, kontakta:

Katarina Lindström: 0733-904 604
Moa Porse: 0708-750 633 

Textilia är en av Sveriges ledande textilserviceleverantörer. Genom en ansvarsfull och effektiv textilservice frigör vi resurser för kunder och bidrar samtidigt till en hållbar utveckling för samhället i stort. Textilia är vinnare av Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Hållbar Leverantör 2012. Koncernen omsätter ca 490 MSEK, har ca 400 anställda och huvudägs av Litorina Kapital. Varje dag hämtar, tvättar och levererar Textilia närmare 100 ton textilier. Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg