2022-03-11 07:00Pressmeddelande

Friidrottens vardagshjälte 2021 - Anders Pihl, Lerums Friidrott

Anders Pihl, Lerum Friidrott tar emot pris som Friidrottens vardagshjälte 2021Anders Pihl, Lerum Friidrott tar emot pris som Friidrottens vardagshjälte 2021

Textilia och Svenska Friidrottsförbundets mångfalds- och inkluderingspris ”Friidrottens vardagshjälte” tilldelas 2021 Anders Pihl, Lerum Friidrott. Priset delades ut under den digitala Friidrottsgalan på Expressen TV igår kväll.

Den vinnande nomineringen av Anders lyder;
Anders fascineras och inspireras av elit och expertis och söker hela tiden ny kunskap, men brinner till fullo för breddidrott i dess sannaste form. Sedan hans egna barn började träna för tio år sedan har han följt ungdomarna och utvecklats med dem. Samtidigt har han engagerat sig i veterangrupper och löpgrupper, styrelsearbete och lokala arrangemang.

Anders ser särskilt de med brist på förutsättningar oavsett om det är fysiska hinder, kulturella barriärer, sociala eller mentala utmaningar och han engagerar sig entusiastiskt och uppoffrande i dessa personer. Som tränare och inspiratör gläds han enormt av allas mognad, helt oavsett om framstegen är av idrottslig karaktär eller har med personlig utveckling att göra.  

Anders lever och andas sitt intresse och identifierar överallt möjligheter där friidrotten har potential att positivt inverka i människors liv. Han är omtänksam och sprider glädje i de små sammanhangen, alltid med en stor påverkan. 

”Textilia och Svensk Friidrott delar samma värdegrund kring mångfald, inkludering och likabehandling, och det känns fantastisk att nu få uppmärksamma Anders för hans fantastiska engagemang och arbete i dessa viktiga frågor”, säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Om priset
Friidrottens vardagshjälte tilldelas en person som inom friidrottsrörelsen gjort betydande insatser i friidrottens vardag, för att skapa en miljö där alla är välkomna och alla trivs. En person som agerar utifrån Svensk Friidrotts och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. 

Prissumman är 30 000 SEK och priset delas för fjärde gången ut på Friidrottsgalan som detta år var helt digital. Under nomineringsprocessen har allmänheten möjlighet att nominera kandidater som de anser bör få priset. Nomineringarna sänds till Svensk Friidrott, som tillsammans med Textilia utser en mottagare. 

Om Svensk Friidrott
Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan. Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är rättvis och ärlig, och en individuell utmaning.


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 750 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter närmare 800 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg