2018-04-11 16:15Pressmeddelande

Hälften av personalen vid tvätteriet i Långsele varslas om uppsägning

null

Idag meddelar Textilia att 27 medarbetare vid tvätteriet i Långsele varslats om uppsägning. Detta innebär i princip en halvering av personalstyrkan. Anledningen är det tappade tvätt och textilserviceavtalet till Region Västernorrland.

Textilia i Långsele har funnits sedan 1949 och är en av Sollefteå kommuns största privata arbetsgivare med 57 tillsvidareanställda samt ett 40-tal visstidsanställda. Tvätteriet hanterar ca 14 ton textilier dagligen åt främst Västerbotten läns landsting och Region Västernorrland, varav avtalet med region Västernorrland nu inte tilldelats Textilia.

” Detta kom verkligen som en kalldusch och det känns fruktansvärt tråkigt att behöva varsla halva personalstyrkan på ett bräde, men vi har inget val. Mina tankar går till all vår personal och deras familjer på orten där detta kommer att slå väldigt hårt” meddelar Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Totalt utgör region Västernorrland mer än 40 % av Textilias verksamhet i Långsele och utan dessa volymer finns inte underlag nog för att driva en kostnadseffektiv verksamhet, givet den prispress som idag råder på marknaden. Om Textilia kan fortsätta bedriva verksamhet på orten eller lägga ner enheten vill ledningen inte uttala sig om i nuläget.

För vidare information kontakta

Fredrik Lagerkvist, VD
Tel: 0738-52 18 61
e-mail: fredrik.lagerkvist@textilia.se.

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Malmö och Örebro. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg