2021-01-13 07:30Pressmeddelande

Hat-trick för Textilia när ytterligare tre tvätterier tilldelas Svanen 4

Textilias idoga arbete med att minimera negativ miljöpåverkan når ytterligare en viktig milstolpe när tvätteriet i Boden, Långsele och Karlskrona tilldelas Svanenlicens för tvätt och textilservice version 4 som är den allra tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice.   

Textilia har jobbat efter en hållbar och cirkulär affärsmodell sedan innan begreppet ens fanns. Från att ”bara” leverera tvätt och textilservice valde Textilia att redan 2009 inrikta sig på att leverera hållbar tvätt- och textilservice. 

– Vi är otroligt stolta över att fortsätta denna viktiga resa och tack vare hårt arbete lyckas vi nu nå Svanen 4.0 på ytterligare tre av våra tvätterier. Det är ett mycket bra kvitto på faktisk reducering av miljöpåverkan och ett bevis på att våra tvätterier är effektiva och att vi är en långsiktigt hållbar textilservicepartner, säger Jonas Olaison, Hållbarhetschef.

Svanen 4 ställer tuffa krav inom energi- och vattenanvändning såväl som på att de tvättmedel som används har låg miljöpåverkan och används i rätt mängd. Svanen ställer även tydliga krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning generellt. Svanens tydliga nivåkrav gör att det enbart är de bästa tvätterierna som klarar certifieringskraven.

På Textilas tvätterier i Boden, Långsele och Karlskrona är glädjen stor då Svanen 4 är resultatet av flera års investering i tid och pengar. Textilias kontinuerliga arbete med att minska sin totala miljöpåverkan fortsätter. Arbetet med att reducera energiförbrukningen tillsammans med val av energikälla gör att Textilia sedan 2009 har minskat sin klimatpåverkan med 69% till och med 2019.

För mer information

Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia 070-374 13 05   


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se