2017-12-08 07:30Pressmeddelande

Konkurrensverket granskar Västra Götalandsregionens tvätteriavtal

null

Konkurrensverket (Ärende dnr 624/2017) ålägger Västra Götalandsregionen att redogöra för sin försäljning av tvätteritjänster åt andra kommuner och landsting något som välkomnas av tvätteribranschen och Svenskt Näringsliv.

Västra Götalandsregionen levererar via det egna bolaget, Alingsåstvätt, tvätt och textilservice åt den egna verksamheten men även åt en rad kommuner utanför regionen samt Landstinget i Värmland. Ett agerande av en offentlig aktör som varit uppe för debatt* genom åren då detta kan strida mot kommunallagen och lokaliseringsprincipen och därmed snedvrida balansen för en konkurrenskraftig icke-skattefinansierad tvätterimarknad.

”Denna granskning kommer inte en dag för tidigt. Vi på Svenskt Näringsliv verkar för en sund konkurrens och vill se en livskraftig tvätteribransch med jämlika spelregler och med fler möjligheter att skapa icke-skattesubventionerade jobb. Om offentlig sektor överväger att ge sig in på väl fungerande marknader är det oerhört viktigt att det blir konkurrens på lika villkor och att inte skattemedel används för att snedvrida konkurrensen” säger Anna Gillek, Regionchef, Västra Götaland, Svenskt Näringsliv.

Konkurrensverket lämnade fredag den 1 december över åläggandet till Västra Götalandsregionen som nu har fram till och med den 21 december att återkomma med svar och redogöra för sin verksamhet.

”Vi på Textilia välkomnar konkurrensverkets granskning. Västra Götalandsregionens försäljning är anmärkningsvärd då de som regional offentlig aktör via sitt skattefinansierade tvätteri binder upp sex procent av marknaden, något som förhindrar investeringar, tillväxt och skapandet av icke-skattefinansierade jobb i tvätteribranschen, säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

För mer information kontakta

Anna Gillek, Regionchef, Västra Götaland, Svenskt Näringsliv.
Tel; +46 73 398 78 79
E-post: anna.gillek@svensktnaringsliv.se

Fredrik Lagerkvist, VD, Textilia AB
Tel; +46 73 852 18 61
E-post: fredrik.lagerkvist@textilia.se

** Enligt den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, är Västra Götalandsregionens avtal med landstinget i Värmland olagligt. http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2013/08/KKO-2004-058.pdf

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, omsorg och hotellsektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 550 mkr per år. Vi är drygt 600 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg