2020-12-04 09:51Pressmeddelande

Lars-Johan Styrman tilldelas mångfaldspriset ”Friidrottens vardagshjälte”

Textilia har instiftat priset ”Friidrottens vardagshjälte”, för att uppmärksamma krafter som arbetar för mångfald och inkludering, inom svensk friidrott.  Lars-Johan Styrman, Haparanda SKT Friidrott fick ta emot priset av sina klubbkamrater under den digitala Friidrottsgalan på ExpressenTV. 

Motiveringen lyder:

Lars-Johan Styrman har sedan 25 år varit en ideell tränare i Haparanda SKT friidrott. Sedan 15 år tillbringar han sex kvällar i veckan tillsammans med ungdomarna i träningshallen. Lars-Johan är en stor förebild för barn/ungdomar i Haparanda och han välkomnar alla, oavsett förutsättningar att träna friidrott. Han har ett stort hjärta, sprider glädje, tror på sina adepter och gläds med adepterna åt såväl stora som små framgångar. ”Tillsammans” är ett ledord för Lars-Johan. Han välkomnar alla att träna och tävla utifrån sina egna förutsättningar, oavsett etnicitet eller kön”. 

”Textilia och Svensk Friidrott delar samma värdegrund kring mångfald, inkludering och likabehandling, och det känns fantastisk att nu få uppmärksamma Lars-Johan för hans fantastiska engagemang och arbete i dessa viktiga frågor”, säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Om priset

Friidrottens vardagshjälte tilldelas en person som inom friidrottsrörelsen gjort betydande insatser i friidrottens vardag, för att skapa en miljö där alla är välkomna och alla trivs. En person som agerar utifrån Svensk Friidrotts och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. 

Prissumman är 30 000 SEK och priset delas för tredje gången ut på Friidrottsgalan som detta år var helt digital. Under nomineringsprocessen har allmänheten möjlighet att nominera kandidater som de anser bör få priset. Nomineringarna sänds till Svensk Friidrott, som tillsammans med Textilia utser en mottagare.

Om Svensk Friidrott

Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan. Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är rättvis och ärlig, och en individuell utmaning.


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg