2018-11-30 13:42Pressmeddelande

Mats Höglund tilldelas Textilias pris ”Årets Vardagshjälte” på friidrottsgalan

null

Textilia har instiftat priset ”Årets Vardagshjälte”, för att uppmärksamma krafter som arbetar för likabehandling och inkludering, inom Svensk friidrott. Mats Höglund, Brännan Friidrottsförening fick ta emot priset av Textilias VD Fredrik Lagerkvist under Friidrottsgalan i Stockholm.

Motiveringen löd; Mats Höglund är hjärtat och navet i friidrottsföreningen Brännan. Han utvecklar, stöttar och hjälper alla i den vardagliga verksamheten. För Mats är alla välkomna - unga, gamla, kända och okända ansikten. Ingen lämnas utanför eller oberörd av Mats insatser både inom och utanför den egna föreningen. Mats Höglund tilldelas Textilas och Svensk Friidrotts pris - Årets Vardagshjälte 2018.

”Textilia och Svensk friidrott delar samma värdegrund kring inkludering och likabehandling, och det känns fantastisk att nu få uppmärksamma Mats Höglund för hans fina arbete i dessa frågor, både inom men även utanför den egna föreningen”, säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Mats beskrivs som navet i föreningen Brännan och han har bland annat bidragit med att;

  • Se till att BRI-olympiaden (som har funnits i över 20 år!) hållits levande.
  • Driva processen för att hålla kvar Skol-DM
  • Skapa ett kastarläger för ungdomar i Härnösand.
  • Sitta i styrelsen i Ångermanlands friidrottsförbund sedan 1990
  • Aktivt arbeta för att få nyanlända till Brännans friidrottsklubb. Han har inte bara erbjudit en plats i föreningen utan även hjälpt till med allt ifrån arbete, bidrag, bostad och utbildning.

Om priset

Årets vardagshjälte tilldelas en person som inom friidrottsrörelsen gjort betydande insatser i friidrottens vardag, för att skapa en miljö där alla är välkomna och alla trivs. En person som agerar utifrån Svensk Friidrotts och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder.

Prissumman är 30 000 SEK och priset delas för första gången ut på Friidrottsgalan i november. Under nomineringsprocessen har allmänheten möjlighet att nominera kandidater som de anser bör få priset. Nomineringarna sänds till Svensk Friidrott, som tillsammans med Textilia utser en mottagare.

Om Svensk Friidrott

Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan. Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är rättvis och ärlig, och en individuell utmaning.

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg