2020-01-28 08:46Pressmeddelande

​ Miljöstipendium blir Hållbarhetsstipendium och öppnar upp för fler sökande

null

Textilia har instiftat Sveriges första stipendium för hållbar textilservice. Sedan 2013 har Textilias miljöstipendium premierat och uppmuntrat studenter att engagera sig inom miljö och textil. Nu byter Textilia namn på stipendiet samt öppnar upp för fler sökande.

Textilias Hållbarhetsstipendium är en intensifierad satsning på Hållbar textilservice, och syftar till att premiera forskning och utveckling för att långsiktigt minska miljöpåverkan i framtidens textilservice.

”Detta är ett naturligt steg och går helt i linje med hur vi ser på hållbarhet idag. Hållbarhet är inte längre enbart en miljöfråga utan handlar lika mycket om hur vi tar ansvar för de som arbetar hos oss och de som tillverkar våra textilier likväl som hur textilierna tvättas och transporteras till kund” berättar Jonas Olaison

Nytt är även att den sökande inte längre behöver vara student utan vem som helst kan söka så länge det är ett initiativ eller en studie med konkreta och relevanta förslag. Exempel på områden är nya/alternativa material, nya/alternativa sätt att återvinna textilfibrer och/eller textilier, nya/alternativa sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet (människa & miljö), ny/alternativ design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen, nya/alternativa lösningar för transport och logistik för minskad miljöpåverkan samt förbättringar inom ledarskap och styrning för ökad hållbarhet.

”Vi är stolta över att ha varit ute så tidigt och premierat forskning inom området textil och miljöpåverkan. Nu tar vi ännu större grepp om frågan och hoppas på många spännande och innovativa lösningar för en hållbar textilservice” avslutar Jonas.

Ansökan för Textilias  Hållbarhetsstipendium 2020 är nu öppnad. Läs mer och ansök här

Tidigare stipendiater

  • 2019 – “Nature Hommage” - sportkläder av återvunnen plast av Anisa Nordén och Jenny Eckerud
  • 2018 – ”Fabric conditioning for more gentle shredding” av Therese Sjöblom
  • 2017 – ”Separation for regeneration” av Stina Björquist
  • 2016 – ”Mekanisk Återvinning” av Jenny Jonsson & Jessika Vuorinen
  • 2015 – ”Förädling av stjälkfiber för fler naturliga fiberalternativ” av Annie Nilsson & Malin Larsson
  • 2014 – ”Reusing Textile Waste as Reinforcements in Composites” av Sunil Kumar Ramamoorthy
  • 2013 – ”Återvinning av förbrukade lakan till prepreg” av Katarina Lindström
    2013 – ”Is Sweden ready to implement a textile recycling system?” av Moa Porse

För mer information kontakta;

Jonas.olaison@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg