2019-05-08 15:00Pressmeddelande

Nu avgörs tvätteriets framtid i Långsele – varsel påverkar närmare 100 arbetstillfällen i regionen

null

Den nu pågående upphandlingen av tvätt- och textilservice till Region Västernorrland kommer att avgöra framtiden för Långsele tvätten. Vinner inte Textilia upphandlingen hotas tvätteriets framtid då den kvarvarande volymen inte är tillräcklig för att bedriva en effektiv produktion. Som en direkt följd av detta har Textilia idag tvingats varsla närmare hälften av personalen om uppsägning.

Totalt utgör Region Västernorrland mer än 40 % av Textilias verksamhet i Långsele och utan Region Västernorrland finns inte underlag nog för att långsiktigt driva en kostnadseffektiv verksamhet, givet den prispress som råder på marknaden. 20 medarbetare är varslade om uppsägning men effekten kan bli betydligt större än så. Totalt berörs närmare 100 arbetstillfällen i produktion, distribution och på tjänstemannasidan, både tillsvidare – och visstidsanställningar.

Upphandlingen av tvätt och textilservice till Region Västernorrland görs om för andra gången efter att Textilias överklagan av det tidigare tilldelningsbeskedet vunnit laga kraft. Textilias nuvarande avtal med Region Västernorrland löper ut i februari 2020.

”Den nya upphandlingen innehåller utvärdering på såväl kvalitéts- och miljöaspekter som på pris, vilket kommer att ge Regionen en bättre tjänst. Vi har lagt ett mycket konkurrenskraftigt anbud och hoppas naturligtvis att vi vinner upphandlingen denna gång, men det finns inga garantier i offentlig upphandling, vilket tvingar oss att återigen varsla” säger Textilias VD Fredrik Lagerkvist.

Textilia i Långsele har funnits sedan 1949 och är en av Sollefteå kommuns största privata arbetsgivare med 46 tillsvidareanställda samt ett 50-tal visstidsanställda. Tvätteriet hanterar ca 14 ton textilier dagligen åt främst Region Västerbotten och Region Västernorrland, varav det senare nu kan komma att avgöra tvätteriets framtid i Långsele.

”Mina tankar går till all vår personal och deras familjer på orten där detta slår väldigt hårt. Om vi förlorar upphandlingen kan konsekvensen bli att vi måste lägga ner hela tvätteriet”, avslutar Fredrik Lagerkvist.

Sedan förra gången Textilia tvingades varsla om uppsägning har antalet visstidsanställningar ökat med 25% och antalet tillsvidareanställningar minskat med 23% genom att Textilia under denna period valt att inte ersättningsrekrytera.

För vidare information kontakta

Fredrik Lagerkvist, VD
Tel: 0738-52 18 61
e-mail: fredrik.lagerkvist@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg