2020-03-13 15:00Pressmeddelande

​Positivt tilldelningsbesked för Textilia i Boden - Jobben på tvätteriet räddas

Under eftermiddagen kom besked att Textilia vunnit anbudet för Region Norrbottens tvätt-och textilserviceavtal. Ett mycket glädjande besked då tvätteriets framtid stått på spel i och med detta viktiga avtal. Det positiva tilldelningsbeskedet innebär att Textilia kan fortsätta att bedriva verksamhet i Boden.

”Vilken fantastisk nyhet så här på fredagseftermiddagen för oss alla men framförallt för personalen på tvätteriet i Boden. Vi visste att vi lagt ett konkurrenskraftigt anbud men det finns aldrig några garantier i offentlig upphandling. Nu känns det extremt skönt att i lugn och ro få möjlighet att fortsätta utveckla vår textilservice och vårt samarbete med regionen under många år till” säger Textilias VD Fredrik Lagerkvist.

Då Textilia, utan avtal med Region Norrbotten, bedömt inte ha underlag nog att fortsätta bedriva verksamhet i Boden har samtliga 65 medarbetare varslats om uppsägning sedan tidigare.

” Det utbröt stort jubel på tvätteriet när tilldelningsbeskedet kom. Det känns fantastiskt för oss alla att vi har fått fortsatt förtroenden och att vi nu kan planera mer långsiktigt. Jag och min personal kommer att göra allt för att se till att regionen fortsätter att vara nöjda med vårt arbete” säger Daniel Hultin, Platschef Textilia Boden

Region Norrbotten är tvätteriet i Bodens största kund och anläggningen hanterar tvätt och uthyrning av textilier likväl som distribution och uppackning på plats åt regionens fem sjukhus, 30 Hälsocentraler och 27 Folktandvårdsmottagningar av Textilia i Boden i enlighet med nuvarande avtal som går ut 2021-02-28.

För vidare information kontakta

Fredrik Lagerkvist, VD

Tel: 0738-52 18 61

e-mail: fredrik.lagerkvist@textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg