2017-12-07 07:30Pressmeddelande

Region Örebro län driver på utveckling av hållbara textilier för sjukvården

null

Inom Region Örebro Län arbetar ca 8000 personer inom sjukvården som byter till rena kläder varje dag. Dessutom bäddas närmare 500 rena vårdplatser varje dag på Universitetssjukhuset, USÖ samt på Lindesberg och Karlskoga lasarett. Att vara med och driva på utvecklingen av hållbara textilier är därför en viktig del i Region Örebro läns långsiktiga och medvetna hållbarhetsarbete.

Regionen har succesivt infört textilier med lägre miljöpåverkan, som exempelvis lakan till neonatalavdelningen gjorda i materialet tencel, draglakan i återvunnen bomull, samt att man nu är på gång att införa en helt ny Bra Miljövalscertifierad handduk.

Den största miljöbelastningen när det gäller textilier är i tillverkningen. Detta betyder att vi måste ställa krav på alternativa och bättre material – och dessutom vara beredda att själva bidra i den utvecklingen genom exempelvis livscykelanalyser berättar Linn Josefsson, miljösamordnare Region Örebro Län

Innovativt samarbete ger ännu bättre produkter

Textilia, som är textilservicepartner åt Region Örebro län, har inom ramen för sitt hållbarhetsarbete utvecklat en rad hållbara textilier för sjukvården. Den senaste i raden är en handduk Low energy towel, LET. Handduken består av modal (träfiber) samt återvunnen polyester (PET-flaskor) och är Bra Miljövalscertifierad. LET handduken har visat sig bidra till miljövinster inte bara i tillverkning utan även i tvättprocessen.

Flera av landets regioner och landsting har valt att införa LET-handduken i sitt sortiment och Region Örebro Län står nu på tur, efter inte mindre än två livscykelanalyser där produkten förbättrats under utvecklingstiden. Livscykelanalysen visar att den handduk som Region Örebro Län valt, LET 410, har lägre miljöpåverkan än motsvarande handduk i bomull.

Regionens ambition är att successivt införa handduken i vårt sortiment för att på sikt helt ersätta den handduk vi använder idag. Vi ser även över möjligheten att i framtiden använda träfibermaterial i våra personalkläder, berättar Marlene Kerber, textilsamordnare på Region Örebro Län.

För mer information

Linn Josefsson, Miljöcontroller, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Örebro Län.
Tel: 019-602 24 21
E-post: linn.josefsson@regionorebrolan.se

Marléne Kerber, Textilsamordnare, Hälso – och sjukvårdsförvaltningen, Ledningsstöd/Strategisk samordning, Region Örebro län.
Tel: 019-602 37 80
E-post: marlene.kerber@regionorebrolan.se

Jonas Olaison / Miljö och Kvalitetschef, Textilia
Tel: 070 374 13 05
E-post: jonas.olaison@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, omsorg och hotell sektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 550 mkr per år. Vi är drygt 600 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg