2019-12-10 07:33Pressmeddelande

Region Örebro län och Textilia lägger sista pusselbiten i arbetet mot hållbar textilservice

null

Som samarbetspartners arbetar Textilia och Region Örebro län kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan av regionens textilservice dvs tvätt och hantering av arbetskläder och textilier. Nu lägger Region Örebro län och Textilia en viktig pusselbit mot klimatneutral textilservice genom att investera i ett klimatprojekt i Indien som kompensation för del av växthusgasutsläppen från regionens textilservice.

- Detta är ett bra exempel på vad som kan åstadkommas genom fokus på hållbar upphandling. Genom en kontinuerlig dialog och samverkan med våra leverantörer under avtalsperioden, kan vi tillsammans hitta vägar att minska det ekologiska fotavtrycket från regionens verksamhet. Region Örebro läns vision är att Tillsammans skapar vi ett bättre liv och detta utvecklingsprojekt är ett bra exempel på detta, berättar Emma Bratt, hållbarhetssamordnare på Region Örebro läns upphandlingsavdelning.

Livscykelanalyser ger hållbara alternativ

Textilia har under avtalets gång tillsammans med Region Örebro län genomfört livscykelanalyser på olika handdukar i olika material och vikter.

Den största klimatpåverkan för att tillhandahålla rena och funktionella handdukar till regionen kommer främst från val av fibrer och tillverkning, men även från tvätt och transport här i Sverige. Textilia har å Region Örebro läns vägnar valt att klimatkompensera för de växthusgasutsläpp som artikeln liten handduk avger genom att beräkna miljöpåverkan från det att handduken infördes 2015 fram tom 2018, vilket motsvarar 46 ton CO2 – ekvivalenter. Jonas Olaison, Hållbarhetchef på Textilia berättar;

     - Livscykelanalysen ger oss kunskap om hur stor miljöpåverkan är och var den är som störst. Vilket ger oss möjligheter att välja bättre textilfibrer och samtidigt sätta ett pris på klimatpåverkan. Det ger oss i sin tur ett tydligt incitament att fortsätta att minska klimatpåverkan från våra textilinköp såväl som vår verksamhet här i Sverige.

Godawari solar thermal plant

Region Örebro län och Textilia utvärderade flera olika klimatkompensationsprojekt där valet föll på ett termalt solcellsprojekt i Indien, Solar thermal power plant by Godawari Green Energy Limited. Godawari solar thermal plant består av 50 MW thermala solceller som producerar 119 MWh solenergi per år till det regionala nätet. Utöver att ersätta fossila bränslen med ren el, avsätter projektet 2% av intäkterna från klimatkompensationen till lokal samhällsutveckling.

- Vi ser att klimatneutral textilservice är en win-win för alla involverade och ett litet men viktigt steg mot en mer hållbar textilservice. Vi på Textilia måste jobba tillsammans med våra kunder om vi ska ha en chans att nå vårt mål om att vara helt klimatneutrala 2035 avslutar Jonas.

För mer information

Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia

Telefon: 070 374 13 05

E-post:jonas.olaison@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg