2021-09-07 05:30Pressmeddelande

Region Stockholm ger Textilia fortsatt förtroende

Textilia i Rimbo har levererat tvätt och textilservice åt region Stockholm sedan tvätteriet byggdes 1966.Textilia i Rimbo har levererat tvätt och textilservice åt region Stockholm sedan tvätteriet byggdes 1966.

Igår eftermiddag kom tilldelningsbeslut på upphandlingen av tvätt och textilservice för region Stockholm där Textilia i Rimbo får fortsatt förtroende att leverera regionens tvätt och textilservice. Att Textilia nu fått fortsatt förtroende säkrar framtiden för tvätteriet i Rimbo och de 135 medarbetare som tidigare varslats om uppsägning.

Tvätt och Textilservice är en verksamhetskritisk tjänst och avtalet med region Stockholm är ett av de större textilserviceavtalen i Sverige som skall säkerställa tillgång till rena textiler för samtliga sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdsmottagningar inom region Stockholm.  

”Vi är oerhört glada och lättade över tilldelningsbeslutet. Speciellt lättade är vi då beslutet säkrar tvätteriets framtid i Rimbo. Extra roligt är att beslutet även påvisar att vi och regionen har en samsyn kring vikten av hållbarhet. Nu ser vi fram emot att, tillsammans med region Stockholm, fortsätta utveckla en ännu mer hållbar textilserviceberättar Fredrik Lagerkvist, VD Textilia. 

Region Stockholm är tvätteriet i Rimbos allra största kund och utgör 70% av verksamheten i Rimbo med över 30 ton/dag i hanterad volym. Textilia har tidigare tvingats varsla 135 medarbetare i Rimbo om uppsägning, där tilldelningsbeslutet nu säkrar framtiden för tvätteriet och de närmare 200 anställda i Rimbo.

” Innan vi kan dra tillbaka varslet väntar först 10 dagars avtalsspärr, där vi hoppas att ingen konkurrent väljer att överklaga beslutet” avslutar Fredrik Lagerkvist, VD Textilia. 

Textilia i Rimbo har levererat tvätt och textilservice åt region Stockholm sedan tvätteriet byggdes 1966. Ramavalstiden för det nya avtalet är 2 år och 6 månader med möjlighet till förlängning upp till totalt ett år och 6 månader. Den totala ramavtalstiden, inklusive förlängning, är fyra (4) år. Avtalet träder i kraft den 1 februari 2022.

Region Stockholm ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete vilket också reflekteras i upphandlingen. Regionen och Textilia tillsammans gjort stora framsteg inom bland annat utveckling av miljövänliga textilier under tidigare avtalsperiod.


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se