2021-02-23 09:01Pressmeddelande

Ren tvätt och hållbara transporter på agendan när Textilia blir medlem i Miljö- och Klimatrådet

Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län är en plattform för länets miljömålsarbete, energiomställning och klimatanpassning. Textilia har sedan 2009 aktivt drivit hållbarhetsagendan för tvätt och textilservicebranschen och servar dagligen kommunerna i Region Jämtland-Härjedalen med ren och hållbar tvätt. Nu stärker Textilia samarbetet med övriga aktörer i länet med förhoppning om att tillsammans göra ännu större skillnad.

I det Svanen-certifierade tvätteriet i Långsele tvättas och levereras dagligen arbetskläder och textilier till över 60 äldreomsorgsboenden och särskilda boenden i kommunerna Jämtland- Härjedalen. Även ett antal privatkunder servas från Tvätten i Långsele. Hållbarhet är en kärnfråga för Textilia som aktivt arbetat med att sänka sin energi och vattenanvändning för att nå Svanen 4 som är den tuffaste graden av miljöcertifiering för tvätt och textilservice.

”Man kan säga att vi vänt på varenda sten och att fortsätter att göra så för att för att så småningom bli helt klimatneutrala. En viktig fråga, speciellt för oss som ligger i norra Sverige, är transporter och tillgång till hållbara bränslen. Denna fråga och många fler hoppas jag att vi ska kunna driva tillsammans med övriga aktörer i rådet” berättar Urban Johansson, Platschef på Textilia i Långsele.    

Textilia har arbetat enligt en cirkulär affärsmodell sedan innan begreppet ens fanns och har sedan 2009 aktivt drivit hållbarhetsagendan för tvätt och textilservicebranschen. Sedan 2009 har Textilia lyckats sänka sin totala miljöpåverkan med 70% och förutom en hållbar produktion och hållbara transporter driver Textilia frågan om mer hållbara textilier.  

”Genom att aktivt delta i miljö -och klimatrådet hoppas vi kunna dra lärdomar från övriga aktörer i regionen samt bidra med vår expertis, stötta och inspirera andra. Vi hoppas även på att tillsammans med övriga kunna påverka mot en mer hållbar region med exempelvis bättra tillgång på förnyelsebara bränslen för transporter.” säger Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia.

För mer information

    • Urban Johansson, Platschef i Långsele   072-240 42 63
    • Jonas Olaison, Hållbarhetschef 070-374 13 05

     

 

 


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se