2021-02-19 06:55Pressmeddelande

Textilia finalist för årets Miljöstrategipris

Fredrik Lagerkvist, VD samt Jonas Olaison, Hållbarhetschef, Textilia.

Textilia är en av årets finalister för Miljöstrategipriset, ett pris som premierar företag med en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt. Priset delas ut på Miljöstrategidagen den 9 mars.

 Av totalt 18 nomineringar har en jury utsett fyra finalister varav Textilia är en av dem.

” Detta är naturligtvis hedrande men framför allt är det ett kvitto på det tuffa arbete och de investeringar vi gjort sedan 2009 då vi gick ifrån att enbart erbjuda textilservice till att erbjuda hållbar textilservice, säger Jonas Olaison, hållbarhetschef Textilia.

Av de fyra nominerade är två textilserviceföretag, Textilia och Elis. Övriga nominerade är Vaggeryds kommun och fastighetsbolaget Vasakronan.

Alla fyra uppvisar uppmätta resultat av sitt strategiska miljöarbete, som speglar en förflyttning inom den egna organisationen, vilket ligger i linje med tanken bakom Miljöstrategipriset.

”Väldigt roligt att se att textilservicebranschen blir så uppmärksammat när det gäller hållbarhet. Vi är ju en bransch som har fokus på att cirkulera textilier så många gånger som möjligt" säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Enligt Miljö och utveckling är Textilia nominerade för sitt strategiska hållbarhetsarbete som inkluderar företagets hållbarhetsstrategi, genomförda och framåtsyftande projekt.

Juryns nominering Textilia:

Textilbranschen har stora utmaningar på avfallssidan. Mycket material försvinner idag ur kretsloppet, ett problem som trots ansträngningar på många plan fortfarande är till stor del olöst. Textilia har en cirkulär affärsidé sedan länge, och vidareutvecklar nu sin verksamhet ytterligare i cirkulär riktning. Det handlar om materialval vid inköp av nya textilier, men också om att arbeta med upcycling och återanvändning av fibrer i stor skala.

Textilia har arbetat strategiskt med miljöfrågor sedan 2009, och bland annat minskat sin klimatpåverkan med 70 procent.

 


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Jonas Olaison
Hållbarhetschef
Jonas Olaison