2020-03-26 08:18Pressmeddelande

Textilia godkänd för Svanen 4.0

Nordisk miljömärkningslicens nr. 3075 0050 för produktgruppen: 075 Textilservice enligt kriterieversion 4.0 Svanenmärkt

Textilias verksamhet i Örebro och Rimbo har tilldelats Svanenlicens för tvätt och textilservice version 4 som är den allra tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice.  Textilia arbetar ständigt för att minimera negativ miljöpåverkan och med Svanen 4.0 tas ytterligare ett steg i rätt riktning. 

Svanen 4 ställer tuffa krav inom energi- och vattenanvändning såväl som på att de tvättmedel som används har låg miljöpåverkan och används i rätt mängd. Svanen ställer även tydliga krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning generellt. Svanens tydliga nivåkrav gör att det enbart är de bästa tvätterierna som klarar certifieringskraven.

– Vi är otroligt stolta över att vi efter hårt arbete lyckats komma till Svanen 4.0. Det är ett mycket bra kvitto på faktisk reducering av miljöpåverkan och bevis på att våra tvätterier är effektiva. Det här inspirerar oss till att bli ännu bättre och även att lyckas med samma bedrift på samtliga anläggningar, säger Jonas Olaison, Hållbarhetschef.

Textilia arbetar kontinuerligt för att minska sin totala miljöpåverkan. Arbetet med att reducera energiförbrukningen tillsammans med val av energikälla gör att Textilia sedan 2009 har minskat sin klimatpåverkan med 69% till och med 2019.

För mer information:

Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia 070-374 13 05   Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se