2020-05-15 07:35Pressmeddelande

Textilia hållbarhetsrapport 2019

Textilia Hållbarhetsrapport 2019För oss betyder hållbarhet att ta ansvar för både människa och miljö och säkerställa att det vi gör bidrar till en mer hållbar framtid – för oss, våra kunder och för vår omvärld. Ett av våra mål är att återanv...

Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig vård och omsorg arbetar vi med att säkerställa en så hållbar tjänst som möjligt genom hela tvättprocessen och textiliernas livscykel – från tillverkning och användning till återvinning. För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar. Nu släpper vi vår Hållbarhetsrapport för 2019 där temat är Tillsammans för en hållbar framtid. 

Tillsammans för en hållbar framtid

För oss betyder hållbarhet att ta ansvar för både människa och miljö och säkerställa att det vi gör bidrar till en mer hållbar framtid – för oss, våra kunder och för vår omvärld. Ett av våra mål är att återanvända producerade textilier så många gånger som möjligt för att spara på jordens resurser.

Vi är grymt stolta över allt vi gör – både på egen hand och i samarbete med våra kunder men samtidigt är det dags att vi växlar upp. Tillsammans kan vi göra ännu mer.  

Vårt ansvar

Socialt: Vi tar hand om både våra medarbetare i Sverige likväl som de som tillverkar våra textilier i andra länder. Vi säkerställer sjysta villkor likväl som en god och säker arbetsmiljö.

Miljö: Vi begränsar vår miljöpåverkan i våra tvätterier och transporter så långt det är möjligt. Vi driver utveckling av bättre och mer hållbara textilier för industritvätt. Vi fortsätter även att driva frågan om återanvändning och återvinning av textilier.

Samhälle: Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling med fokus på mångfald och inkludering. Vi rekryterar och anställer människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ökar sysselsättningen.

Mål

Utifrån våra betydande aspekter och risker har vi satt upp våra övergripande företagsmål.

Miljö

 • 2020 ska våra 5 stora tvätterier klara Svanen version 3.
 • 2035 ska Textilias verksamhet i Sverige vara klimatneutral.
 • 2020 ska 25% av våra inköp utgöras av hållbara textilier.
 • Vi ska skapa förutsättningar för en storskalig återanvändning och återvinning av de textilier vi inte längre kan leverera till kund.

Arbetsmiljö

 • Total sjukfrånvaro under 5 %.
 • Allvarliga olyckor ska vara 0.
 • NMI 2020 utgör 0-mätning för framtiden.

CSR

 • 100% av våra textilproducenter i riskländer ska ha aktuell revisionscykel
 • 100% av våra textilproducenter i riskländer ska ha acceptabelt revisionsresultat
 • Under 2020 ska vi sysselsätta minst 20 personer via Arbetsmarknadsåtgärder

Utmaningar

Enligt Jonas Olaison, Hållbarhetchef på Textilia ligger de stora utmaningarna framåt i produktion och leverans av textilier.

– Den allra största delen av miljöpåverkan i vår verksamhet ligger i produktion och leverans av textilier till Sverige. Kan vi tillsammans med våra kunder minska detta genom att köpa in färre textilier och jobba för en högre omsättningshastighet så är vi på god väg mot både en bättre ekonomi och miljö. Det är hållbart.

 

Höjdpunkter – detta har vi gjort 2019

 • Vi har sedan 2009 sänkt vår klimatpåverkan från vår tjänst i Sverige med 67%.
 • I dagsläget har vår verksamhet en påverkan som motsvarar 0,11 kg CO2 – ekvivalenter per tvättat kg.
 • Vi har under året bland annat lagt grunden för ett samarbete med Södra.
 • Vi har genomfört ett projekt där vi och Stormie Poodle tillsammans med en av våra kunder skapat en värmeväst av kasserade textilier som under 2020 kommer att föras tillbaka in i användning hos kunden.
 • I dagsläget är 13% av vårt årsinköp definierade som hållbara textilier. Med hållbara textilier menar vi alternativ till traditionell bomull och polyester.
 • Vi har under 2019 säkerställt att 87% av våra textilproducenter i riskländer nu är på rätt nivå.

 

För mer information kontakta

Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia
E-post: jonas.olaison@textilia.se
Telefon: 019-194504

Läs Textilias Hållbarhetsrapport här


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Relaterade nyheter