2021-01-13 07:43Pressmeddelande

Textilia i Boden tilldelas Svanen 4

Textilias arbete med att minimera negativ miljöpåverkan når ytterligare en viktig milstolpe när tvätteriet i Boden tilldelas Svanenlicens för tvätt och textilservice version 4, som är den allra tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice.   

Svanen 4 ställer tuffa krav inom energi- och vattenanvändning såväl som på att de tvättmedel som används har låg miljöpåverkan och används i rätt mängd. Svanen ställer även tydliga krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning generellt. Svanens tydliga nivåkrav gör att det enbart är de bästa tvätterierna som klarar certifieringskraven för nivå 4.  

- På Textilas tvätterier i Boden har två större investeringar som uppgår mot 3,5 MSEK genomförts bara under 2020, vilket gör att vi sänker vårt energiuttag rejält. Vi har lyckats såpass bra att vi hamnar under Svanens gränsvärden. Riktigt spännande blev det när vi i skarpt läge skulle testa vår värmepump som återvinner värme från pannrummet vilket nu ersätter fjärrvärmen som vi tidigare haft för uppvärmning av fastigheten, berättar Daniel Hultin, Platschef Textilia Boden.  

Nedanstående åtgärder har genomförts under 2020 för att minimera resursutnyttjande på Textlias anläggning i Boden.

  • Samtliga armaturer i tvätteriet från 1979 har ersatts med LED belysning
  • Nedstängning av fjärrvärmen för istället värma fastigheten med värmepump och återvinning av spillvärme från avloppsvatten
  • Ersatt ventilationsmotorer för bättre energiprestanda
  • Ersatt två vattencirkulationspumpar med mer energieffektiva pumpar
  • Samt en hel del mindre åtgärder i tvätteriet som också syftar till att minska el- och energiuttaget.

– Vi är otroligt stolta över att fortsätta denna viktiga resa genom att via hårt arbete lyckas nå Svanen 4.0 på ytterligare tre av våra tvätterier. Det är ett mycket bra kvitto på faktisk reducering av miljöpåverkan och ett bevis på att våra tvätterier är effektiva och att vi är en långsiktigt hållbar textilservicepartner, säger Jonas Olaison, Hållbarhetschef. 

Textilia arbetar kontinuerligt för att minska sin totala miljöpåverkan. Arbetet med att reducera energiförbrukningen tillsammans med val av energikälla gör att Textilia sedan 2009 har minskat sin klimatpåverkan med 69% till och med 2019. From 2021 är samtliga av Textilias fem stora tvätterier certifierade med Svanen 4. 

För mer information:

  • Daniel Hultin, Platschef Textilia 076 – 101 84 39
  • Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia 070-374 13 05   


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se