2021-01-13 07:33Pressmeddelande

Textilia i Karlskrona tilldelas Svanen 4

Textilias arbete med att minimera negativ miljöpåverkan når ytterligare en viktig milstolpe när tvätteriet i Karlskrona tilldelas Svanenlicens för tvätt och textilservice version 4 som är den allra tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice.   

Svanen 4 ställer tuffa krav inom energi- och vattenanvändning såväl som på att de tvättmedel som används har låg miljöpåverkan och används i rätt mängd. Svanen ställer även tydliga krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning generellt. Svanens tydliga nivåkrav gör att det enbart är de bästa tvätterierna som klarar certifieringskraven, och det är ett mycket omfattande arbete som ligger bakom certifieringen. Tommy Hedström, Platschef på Textilia i Karlskrona berättar;  

- Vi har tydligt prioriterat, tillsatt resurser och avsatt medel för att genomföra aktiviteter i syfte att minimera vår miljöpåverkan och möta våra kunders och andra intressenters krav på hållbarhet. Alla medarbetare på tvätteriet har på något sätt varit involverade för att nå detta mål. Som en bonus har vi även sänkt våra kostnader vilket tillsammans med certifikatet gör oss ännu mer konkurrenskraftiga framöver.

Nedanstående åtgärder har genomförts under 2020 för att minimera resursutnyttjande på Textlias anläggning i Karlskrona.

  • Byte av belysningsarmaturer och satt in rörelsevakter
  • Byte till frekvensstyrda pumpar och fläktar
  • Ny styrning ventilation
  • Isolerat samtliga ångrör
  • Sänkt ångtrycket
  • Optimerat pelletspannan
  • Ökat maskinell kapacitet och därmed minskat drifttiden 

– Vi är otroligt stolta över att fortsätta denna viktiga resa genom att via hårt arbete lyckas nå Svanen 4.0 på ytterligare tre av våra tvätterier. Det är ett mycket bra kvitto på faktisk reducering av miljöpåverkan och ett bevis på att våra tvätterier är effektiva och att vi är en långsiktigt hållbar textilservicepartner, säger Jonas Olaison, Hållbarhetschef.

Textilia arbetar kontinuerligt för att minska sin totala miljöpåverkan. Arbetet med att reducera energiförbrukningen tillsammans med val av energikälla gör att Textilia sedan 2009 har minskat sin klimatpåverkan med 69% till och med 2019. From 2021 är samtliga av Textilias fem stora tvätterier certifierade med Svanen 4.

För mer information:

  • Tommy Hedström, Platschef Textilia 070-316 86 23
  • Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia 070-374 13 05   


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se