2021-01-13 07:40Pressmeddelande

Textilia i Långsele tilldelas Svanen 4

Textilias arbete med att minimera negativ miljöpåverkan når ytterligare en viktig milstolpe när tvätteriet i Långsele tilldelas Svanenlicens för tvätt och textilservice version 4 som är den allra tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice.   

Svanen 4 ställer tuffa krav inom energi- och vattenanvändning såväl som på att de tvättmedel som används har låg miljöpåverkan och används i rätt mängd. Svanen ställer även tydliga krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning generellt. Svanens tydliga nivåkrav gör att det enbart är de bästa tvätterierna som klarar certifieringskraven, och det är ett mycket omfattande arbete som ligger bakom certifieringen. Urban Johansson, Platschef på Textilia i Långsele berättar;

- Jag är väldigt stolt över den insats vi tillsammans gjort i Långsele. Det är flera års hårt arbete som nu resulterar i att vi är mer redo än någonsin att möta framtiden. En stor eloge till alla medarbetare som engagerat sig för att vi ska nå Svanen 4. Vi har bland annat investerat i en ny kemikalieanläggning, bytt all belysning samt installerat en ny pelletspanna med återvinning och filtrering av rökgaser. 

Nedanstående åtgärder har genomförts under 2020 för att minimera resursutnyttjande på Textlias anläggning i Långsele.

  • Ny kemikalieanläggning som medger användande av miljövänligare tvätt kemikalier.
  • All belysning som tillhör anläggningen (ute och inne) är bytt till LED belysning.
  • Ny pelletspanna med återvinning och filtrering av rökgaser har installerats.
  • Alla motorvärmare är utbytta till nya med timer som känner av temperatur ute.
  • Sist men inte minst har personalen gjort en mycket bra insats med att engagera sig i detta.

– Vi är otroligt stolta över att fortsätta denna viktiga resa genom att via hårt arbete lyckas nå Svanen 4.0 på ytterligare tre av våra tvätterier. Det är ett mycket bra kvitto på faktisk reducering av miljöpåverkan och ett bevis på att våra tvätterier är effektiva och att vi är en långsiktigt hållbar textilservicepartner, säger Jonas Olaison, Hållbarhetschef.

 Textilia arbetar kontinuerligt för att minska sin totala miljöpåverkan. Arbetet med att reducera energiförbrukningen tillsammans med val av energikälla gör att Textilia sedan 2009 har minskat sin klimatpåverkan med 69% till och med 2019. From 2021 är samtliga av Textilias fem stora tvätterier certifierade med Svanen 4.

För mer information:

  • Urban Johansson, Platschef Textilia 0620-25009
  • Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia 070-374 13 05   


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se