2020-10-09 05:31Pressmeddelande

Textilia i Örebro tvingas varsla 35 medarbetare om uppsägning

Textilia på Idrottsvägen 35 i ÖrebroTextilia på Idrottsvägen 35 i Örebro

Textilia som hanterar tvätt och textilservice åt Region Örebro län sedan många år tillbaka har idag på morgonen varslat 35 medarbetare om uppsägning. Anledningen är ett negativt tilldelningsbesked som innebär att Textilia förlorar avtalet för tvätt och textilservice åt region Örebro län.  

Hos Textilia på Idrottsvägen i Örebro arbetar 104 medarbetare med att tvätta och hantera textiler åt Region Örebro län men även åt andra kunder såsom Region Värmland och Örebro Kommun. Nu tvingas tvätterier varsla närmare en tredjedel av personalen.

” Det är fruktansvärt ledsamt att behöva lämna ett sådant här besked, men när över en tredjedel av volymen försvinner har vi inget annat val än att varsla om uppsägning, säger Niklas Alpvik, Platschef i Örebro.

Totalt försvinner 35 arbetstillfällen, främst i produktion men även på tjänstemannasidan. Bakgrunden är region Örebro läns upphandling av tvätt och textilservice där tilldelning av avtalet inte gått till Textilia.

” Vi är naturligtvis oerhört besvikna och tagna av detta besked. Vi har haft ett gott samarbete med region Örebro län under många år och vi har lämnat in ett mycket konkurrenskraftigt anbud där vi dessutom levererat på både pris och kvalitet med högt betyg på efterfrågade kvalitetskriterier inom Innovation och Hållbarhet, säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Region Örebro län anger själva i sitt tilldelningsbeslut att ”upphandlingen haft ett tydligt fokus på Innovation och hållbarhet” och där utvärderingsmodellen anges vara bäst förhållande mellan pris och kvalitet. Trots detta har det vinnande anbudet fått 0 på efterfrågade kvalitetskriterier inom Innovation och Hållbarhet och enbart vunnit avtalet på ett extremt lågt pris.  

” Detta är olyckligt för alla parter och troligtvis inte vad regionen hade tänkt sig när de kravställt kvalitet och hållbarhet så tydligt. Dessutom ställer vi oss frågande till den låga prisnivån. Utifrån vår erfarenhet är prisnivån alldeles för låg för att kunna upprätthålla kvalitet över tid” fortsätter Fredrik Lagerkvist.

”Vi kommer givetvis att göra allt för att rädda jobben för våra anställda här på tvätteriet i Örebro. Detta innebär att vi idag har lämnat i en överprövan av beslutet” säger Fredrik Lagerkvist.

Om Textilia inte lyckas med sin överprövan och förlorar avtalet kommer region Örebro läns textilservice att tvättas och levereras från en annan region, vilket förutom långa transporter, innebär att 35 arbetstillfällen försvinner från tvätteriet i Örebro och hamnar i en annan region. Avsaknaden av kvalitets och hållbarhetskriterier i det vinnande anbudet indikerar även att hållbarhetsfrågan inte är i fokus för tjänsten från denna leverantör vilket i förlängningen innebär att region Örebro län inte bara tappar fart i sitt hållbarhetsarbete utan tom backar när man får en sämre och mer ohållbar tjänst. 

Textilias nuvarande avtal med region Örebro län gäller from 2015-03-31- 2019-02-28 med option om förlängning som lösts in till 2021-02-28.  Det nya avtalet börjar gälla from 2021-03-01 och har en avtalstid på 3 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 +1 +1 år.

Bakgrund om Textilia i Örebro

Textilia har sedan 1996 bedrivit sin tvätteriverksamhet i Örebro med dåvarande landstinget som främsta uppdragsgivare. Tvätteriet på Idrottsvägen i Örebro sysselsätter idag 104 personer (68 tillsvidareanställda och 36 visstidsanställda). På Idrottsvägen ligger även koncernens huvudkontor med ett 40-tal tjänstemän.

Textilia i Örebro har haft en god tillväxt och planerar för ett fortsatt utvecklingsarbete i regionen med fokus på hållbarhet och socialt ansvar. Textilia är en viktig arbetsgivare i regionen som kan erbjuda riktiga anställningar till grupper som annars kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden.  Textilias satsningar inom hållbarhet här bland annat belönats med Örebro Stad miljöpris och utnämning till Utmärkt Hållbar Leverantör av Miljöstyrningsrådet. Textilias tvättanläggning i Örebro och Rimbo var även de två första i Sverige som klarade miljömärket Svanens nya krav för textilservice.

För mer information

Fredrik Lagerkvist, VD Textilia Telefon 073-852 18 61

Niklas Alpvik, Platschef Textilia Örebro Telefon 019-194517

 


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg