2018-09-27 12:00Pressmeddelande

Textilia och Svensk Friidrott inleder samarbete och instiftar priset ”Årets Vardagshjälte”

null

Textilia och Svensk Friidrott har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal. Avtalet innebär att Textilia blir Officiell Partner till Svensk Friidrott och svenska friidrottslandslaget. Samtidigt instiftas också priset ”Årets Vardagshjälte”, ett pris som ska uppmärksamma krafter som arbetar för likabehandling och inkludering.

- Vi har i Svensk Friidrott funnit en samarbetspartner och ett landslag där vi ser stora likheter mellan vår verksamhet och friidrottslandslaget. Nämligen att det är våra olikheter i kombination med gemensamma värderingar och hårt arbete som skapar ett lag i landslagsklass. Detta är anledningen till att vi valt att bli Officiell Partner till Svensk Friidrott, säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Satsning på personalaktiviteter och pris till vardagshjältar

Textilia har valt att aktivt föra in olika delar av partnerskapet i sin befintliga verksamhet i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang hos alla medarbetare, både i form av deltagande vid tävlingar men även nyttjande av friskvårdsprogram för tvätteriarbetare och kunskap om träning och hälsa.

Dessutom instiftar Textilia ett pris i enlighet med företagets värderingar, Årets Vardagshjälte. Priset ska tilldelas den person inom Svensk Friidrott som agerat och lämnat ett bestående avtryck för utveckling mot likabehandling av alla, oavsett kön, trosuppfattning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Prissumman är 30 000 kr och priset delas för första gången ut på Friidrottsgalan i november.

- Vi är stolta och glada över vårt nya samarbete med Textilia eftersom det känns som en så bra match. Vi delar värderingar kring inkludering och likabehandling, men även kring friskvård och hälsa. Och för att vi ska kunna utrusta våra landslag på ett ekonomiskt och hållbart sätt, så att de i sin tur ska kunna prestera på topp, är Textilias tvätt och textilservice mycket värdefull för oss, säger Jan Larsson, marknadschef på Svensk Friidrott.

Samarbetsavtalet offentliggörs den 27 september 2018 och gäller tom december 2021.

Som en av Nordens ledande textilservicepartners säkerställer Textilia sedan tidigare Svenska Friidrottslandslagets behov av professionell tvätt och textilservice.

Mer information:

Fredrik Lagerkvist, VD Textilia, 0738-52 18 61

Jan Larsson, marknadschef Svensk Friidrott, 070-379 86 22

Om Svensk Friidrott

Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan. Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är rättvis och ärlig, och en individuell utmaning.

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Malmö och Örebro. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg