2017-06-21 07:30Pressmeddelande

Textilia vinner nytt ramavtal med Kiruna kommun

null

Kiruna kommuns avtal för tvätt och hyra av arbetskläder för personal inom kommunal omsorg samt vårdtextilier har tilldelats Textilia. Avtalet gäller tre (3) år med möjlighet till ett (1) års option from datum för tecknande. Avtalsstart är 2018-01-01

Avtalet avser hyra, tvätt, efterbehandling och distribution av arbetskläder och textilier för vård och omsorg till Kiruna Kommun.

- Kiruna är en ny kund till Textilia vilket gör beskedet extra roligt. Dessutom var vi bäst på både pris och kvalitet vilket ger ett kvitto på att vi inte bara är konkurrenskraftiga utan också har ett sortiment som passar bra för kommunens behov inom både hemtjänst och omsorgsverksamhet, säger Leif Sunesson, Affärschef Textilia.

Utvärderingen av anbudet gjordes dels på pris (70 %) men även kvalitet (30 %). Plaggen utvärderades utifrån upplevd materialkvalitet, passform, funktionalitet och design/utseende.

Han fortsätter;

- Vi fortsätter att se en ökning i förfrågningar på arbetskläder från kommuner som en effekt av de hygienkrav Socialstyrelsen tydliggjort i sin föreskrift om ”Basal hygien i vård och omsorg (2015:10)”. Det är svårt och kostsamt att leva upp till kraven på egen hand och vi kan lösa den utmaning på ett smidigt sätt.

Textilservicen till Kiruna Kommun kommer att levereras från Textilias enhet i Boden. Nyligen valde även Boden och Piteå Kommun att förlägga sin textilservice hos Textilia i Boden.

För mer information

Leif Sunesson, Affärschef Textilia
Mobil 0702 48 90 17
E-post leif.sunesson@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 500 mkr per år. Vi är drygt 450 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg