2017-05-30 07:29Pressmeddelande

​​Textilia vinner nytt textilserviceavtal med Karlshamns kommun

null

I den nyligen genomförda upphandlingen av tvätt och textilservice åt Karlshamns kommun har avtalet tilldelats Textilia. Avtalet avser hyra och tvätt av arbetskläder åt medarbetare inom kommunens omsorgsverksamhet samt kommunens egna bolag Cura individutveckling. Avtalsstart är under hösten 2017 och avtalet är tecknat på tre år med möjlighet till förlängning ett år.

Upphandlingen som kom ut i oktober 2016 avser hyra och tvätt av arbetskläder till kommunens omsorgspersonal samt kommunens egna bolag Cura Individutveckling. Avtalet omfattar arbetskläder till ca 1000 personer som arbetar inom vård och omsorg i Karlshamns kommun.

”Jätteroligt att fler och fler kommuner väljer oss på Textilia. Karlshamns kommun är dessutom en helt ny kund till oss och vi skall göra allt för att kunden ska känna sig nöjd med sitt val ” berättar Leif Sunesson, Affärschef Textilia.

Leif fortsätter;

”Vi fortsätter att se en ökning i förfrågningar på arbetskläder från kommuner som en effekt av de hygienkrav Socialstyrelsen tydliggjort i sin föreskrift om ”Basal hygien i vård och omsorg (2015:10)”. Det är svårt och kostsamt att leva upp till kraven på egen hand och vi kan lösa den utmaning på ett smidigt sätt”

Textilservicetjänsten till Karlshamns kommun kommer att levereras från Textilias anläggning i Karlskrona.

För mer information

Leif Sunesson, Affärschef Textilia

Mobil: 0702 489017

E-post: leif.sunesson@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 500 mkr per år. Vi är drygt 450 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg