2018-06-25 08:21Pressmeddelande

Textilia vinner strategiskt viktig upphandling av textilservice till landstinget i Värmland

null


Textilia och landstinget i Värmland har tecknat ett viktigt avtal. Avtalet avser textilservice åt landstinget i Värmland för de kommande 3 år med möjlighet till 1 års förlängning och har ett beräknat ordervärde på 25 MSEK per år. Detta avtal är både strategiskt viktigt för Textilia men även en viktig pusselbit för en fortsatt livskraftig tvätterimarknad i Sverige.

” Tilldelningsbeslutet är väldigt goda nyheter i dubbel bemärkelse. För Textilia innebär detta att vi kan fortsätta växa och investera i vår anläggning i Örebro. Men framförallt är detta avtal ett viktigt steg i rätt riktning för en fortsatt avreglering av den svenska tvätterimarknaden” säger Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.

Textilservicetjänsten till Landstinget i Värmland har sedan 2012 hanteras av Västra Götalandsregionen via ett ifrågasatt avtal då det uppges kunna strida mot kommunallagen. Landstinget i Värmlands tvätteriavtal med Västra Götalandsregionen är även under pågående granskning av konkurrensverket.

”För en sund svensk tvätterimarknad på lika villkor är detta ett stort och viktigt steg. Offentlig sektor bör inte konkurrera på marknader där det finns livskraftiga aktörer och riktiga icke-skattefinansierade jobb. En eloge till Landstinget i Värmland och deras professionella genomförande av upphandlingen vilket nu ger ett avtryck i hela den svenska tvätteribranschen”, säger Fredrik Lagerkvist.

Det nya tvätteriavtalet avser tillhandahållande av textilier, tvättservice samt distribution. Inom landstinget i Värmland arbetar ca 4 500 medarbetare som skall ha arbetskläder och andra textilier distribuerade till Centralsjukhuset i Karlstad, sjukhusen i Torsby och Arvika samt ca 25 vårdcentraler, 24 tandkliniker och 8 specialisttandkliniker. Avtalsstart för Landstinget i Värmland är 2019-04-01.

”Vi ser verkligen fram emot att komma igång tillsammans med landstinget i Värmland och vi kommer att göra vårt yttersta för att Landstinget i Värmland skall bli en väldigt nöjd kund till Textilia” avsluta Leif Sunesson, Affärschef Textilia.

Landstinget i Värmlands textilservice skall hanteras från Textilias anläggning i Örebro.

För mer information

Fredrik Lagerkvist, VD Textilia
Telefon +46 738 52 18 61
e-post fredrik.lagerkvist@textilia.se

Leif Sunesson, Affärschef Textilia
Telefon + 46 702 48 90 17e-post leif.sunesson@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 500 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg