2018-02-19 07:31Pressmeddelande

​​Tvätteriets framtid i Långsele återigen hotad

null

Idag måndag den 19 februari 2018 inlämnas anbud i upphandlingen av Landstinget i Västernorrlands tvätt och textilservice. En upphandling som återigen kan komma att påverka framtiden och jobben på tvätteriet i Långsele. Om Textilia förlorar upphandlingen hotas tvätteriets framtid då den kvarvarande volymen troligtvis inte kommer att vara tillräcklig för att bedriva en effektiv produktion.

Textilia i Långsele har funnits sedan 1949 och är en av Sollefteå kommuns största privata arbetsgivare med 57 tillsvidareanställda samt ett 40-tal visstidsanställda. Tvätteriet hanterar ca 14 ton textilier dagligen åt främst Västerbotten läns landsting och Landstinget i Västernorrland.

Det nuvarande avtalet med Landstinget i Västernorrland löper 2018-12-31.

- Vi upplever att vi har en god relation med LVN och vi kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att få fortsatt förtroende genom att lämna ett attraktivt anbud till LVN. Tyvärr finns det alltid en osäkerhet i offentlig upphandling vilken innebär att om vi förlorar upphandlingen kommer vi att behöva säga upp stora delar av personalen vilket eventuellt leder till att vi måste stänga hela tvätteriet, berättar Textilias VD Fredrik Lagerkvist.

Totalt utgör Landstinget i Västernorrland mer än 40 % av Textilias verksamhet i Långsele och utan LVN finns inte underlag nog för att driva en kostnadseffektiv verksamhet, givet den prispress som idag råder på marknaden. Totalt berörs cirka 102 arbetstillfällen i produktion, distribution och på tjänstemannasidan, både tillsvidare – och visstidsanställningar.

För vidare information kontakta

Fredrik Lagerkvist, VD
 Tel: 0738-52 18 61
e-mail: fredrik.lagerkvist@textilia.se.

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 500 mkr per år. Läs mer på textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 600 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg