2020-03-05 14:00Pressmeddelande

​ Upphandling avgör framtiden för tvätteriet i Boden - 65 lokala jobb försvinner

Tvätteriet i Boden har funnits sedan 1979. Nu hotas tvätteriet av nedläggning.Tvätteriet i Boden har funnits sedan 1979. Nu hotas tvätteriet av nedläggning.

Idag lämnas anbudet för Region Norrbottens tvätt-och textilserviceavtal in. Ett anbud och en upphandling som avgör framtiden för tvätteriet i Boden. Vinner inte Textilia upphandlingen tvingas tvätteriet till nedläggning då den kvarvarande volymen inte är tillräcklig för att bedriva en effektiv produktion. Som en direkt följd av detta har Textilia idag tvingats varsla samtliga 65 anställda om uppsägning.

Region Norrbotten har anlitat tvätteriet i Boden sedan det byggdes 1979, och idag hanteras tvätt och uthyrning av textilier likväl som distribution och uppackning på plats åt regionens fem sjukhus, 30 Hälsocentraler och 27 Folktandvårdsmottagningar av Textilia i Boden i enlighet med nuvarande avtal som går ut 2021-02-28.

”Vi har en fin relation med Region Norrbotten där våra kundundersökningar gång på gång visar att de är mycket nöjda med vår tjänst. Nu har vi gjort allt som står i vår makt för att försvara vårt avtal genom att lämna ett mycket konkurrenskraftigt anbud. Men den rådande tuffa konkurrensen på marknaden och att det aldrig finns några garantier i offentlig upphandling gör att vi tvingas varsla all personal om uppsägning” säger Textilias VD Fredrik Lagerkvist.

Region Norrbotten är Textilias största kund i Boden som står för 55% av intäkterna. Utan Region Norrbotten finns inte underlag nog för att långsiktigt driva en miljö- och kostnadseffektiv verksamhet. Samtliga 65 medarbetare är varslade om uppsägning.

Tvätteriet i Boden har funnits sedan 1979 och i Textilias regi sedan 2009. Tvätteriet är en Bodens kommuns största privata arbetsgivare och sysselsätter 65 personer – varav 55 tillsvidareanställda samt 10 visstidsanställda. Tvätteriet hanterar ca 14 ton textilier dagligen åt främst Region Norrbotten men även ett antal kommuner och hotell.

För vidare information kontakta
Fredrik Lagerkvist, VD
Tel: 0738-52 18 61
e-mail: fredrik.lagerkvist@textilia.se


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Anna Hallberg
Kommunikationschef
Anna Hallberg